Wisent Stamtavla Bok

Kör applikationen
(testversion)

Dr. Erna Mohr och F 89 Bilma, september 1937 

foto: A. Rząśnicki/MiIZ PAN

EBPB online tillhandahåller resurserna i Wisent Stamtavla Bok, samlad i nästan hundra år och publicerad regelbundet i pappersform. Boken innehåller information om alla wisenter med kända stamtavlor, som finns i inhägnader över hela världen och om antalet frilevande populationer. Sedan 1991 har bokens redaktörer arbetat inom strukturerna i nationalparken Białowieża, på vars webbplats du kan hitta mer information om ​Wisent Stamtavla Bok 

Den aktuella versionen av EBPB online är den så kallade betaversionen, som vi tillhandahåller för testning för att verifiera fullständigheten och riktigheten av data och för att upptäcka applikationsfel. Vi ber alla användare att skicka in sina kommentarer till redaktionen för European Bison Pedigree Book på [email protected] . Vi påminner dig också om att den enda officiella informationskällan om bisonernas stamtavlor är utgåvorna av boken som finns på Białowieża nationalparks webbplats.