Kniha Rodokmeňa Zubrov

Spustite aplikáciu
(skúšobná verzia) 

DR. Erna Mohr a F 89 Bilma, september 1937 

foto: A. Rząśnicki/MiIZ PAN

EBPB online poskytuje zdroje Knihy Rodokmeňa Zubrov, ktoré sa zbierajú takmer sto rokov a pravidelne vychádzajú v papierovej forme. Kniha obsahuje informácie o všetkých múdrych so známymi rodokmeňmi, ktoré sa nachádzajú vo výbehoch po celom svete a o počte voľne žijúcich populácií. Od roku 1991 redaktori knihy pracujú v rámci štruktúr Bielovežského národného parku, na webe ktorého nájdete viac informácií o plemennej knihe zubra

Aktuálna verzia EBPB online je takzvaná beta verzia, ktorú poskytujeme na testovanie za účelom overenia úplnosti a správnosti údajov a odhalenia chýb aplikácie. Žiadame všetkých používateľov, aby zaslali svoje pripomienky do redakcie Európskej knihy o pôvode zubra na [email protected] . Pripomíname tiež, že jediným oficiálnym zdrojom informácií o rodokmenoch zubra sú vydania Knihy dostupné na stránke Bielovežského národného parku.