Księga Rodowodowa Żubrów

Uruchom aplikację
(wersja testowa)

Dr Erna Mohr i F 89 Bilma, wrzesień 1937

fot. A. Rząśnicki/MiIZ PAN

EBPB online udostępnia zasoby Księgi Rodowodowej Żubrów, gromadzone od niemal stu lat i publikowane regularnie w postaci papierowej. Księga zawiera informacje o wszystkich żubrach o znanych rodowodach, które znajdują się w hodowlach na całym świecie oraz o liczebności wolnożyjących populacji. Od 1991 roku Redakcja Księgi pracuje w ramach struktur Białowieskiego Parku Narodowego, na którego stronie można znaleźć więcej informacji na temat Księgi Rodowodowej Żubrów

Obecna wersja aplikacji EBPB online to tzw. wersja beta, którą udostępniamy testowo w celu weryfikacji kompletności i poprawności danych oraz w celu wykrycia błędów aplikacji. Prosimy wszystkich użytkowników o zgłaszanie swoich uwag do Redakcji Księgi Rodowodowej Żubrów na adres [email protected]. Przypominamy również, że jedynym oficjalnym źródłem informacji o rodowodach żubrów są wydania Księgi, których skany są dostępne na stronie Białowieskiego Parku Narodowego.